Tra cứu tra cứu quá trình tham gia BHXH, giá trị BHYT bằng tin nhắn

`Bạn đang tham gia BHXH nhưng không biết rõ mình tham gia cụ thể được bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, mức đóng như thế nào? Công ty hay doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có đóng đúng mức mà họ đã trích tiền lương của bạn không? Hay bạn đang tham gia BHYT, bạn không thể biết được giá trị của nó ngày mấy hết hạn vì hiện nay trên thẻ BHYT không ghi ngày kết thúc. Hiểu được điều đó nên BHXH Việt Nam đã mở tổng đài với đầu số 8079 cùng với những cú pháp để người tham gia có thể tự mình tra cứu thông tin tham gia của mình mà không cần liên hệ đến cơ quan BHXH hay tra cứu trên website với những thao tác khó khăn.
– Tra cứu quá trình tham gia BHXH theo khoảng thời gian theo năm.
Cú pháp: BH QT {mã số BHXH} {từ năm} {đến năm} gửi 8079
Ví dụ: Để tra cứu người có mã số 9122345678 có quá trình tham gia từ năm 2017 đến năm 2018 thì soạn cú pháp: BH QT 9122345678 2017 2018 gửi 8079.
quá trình tham gia BHXH
– Tra cứu quá toàn bộ quá trình tham gia BHXH:
Cú pháp: BH QT {mã số BHXH} gửi 8079
Ví dụ: Để tra cứu thông tin tham gia BHXH của người có mã số 9122345678 thì soạn: BH QT 9122345678 gửi 8079.
tra cứu quá trình tham gia BHXH
– Tra cứu quá trình tham gia BHXH theo khoảng thời gian theo tháng, năm:
Cú pháp: BH QT {mã số BHXH} {từ tháng, năm} {đến tháng, năm} gửi 8079.
Ví dụ: Muốn tra cứu quá trình tham gia BHXH mã số 9122345678 từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2017 soạn tin như sau: BH QT 9122345678 012016 122017 gửi 8079.
cú pháp quá trình tham gia BHXH
– Tra cứu giá trị sử dụng của BHYT:
Cú pháp: BH QT {mã thẻ BHYT} gửi 8079.
Ví dụ: muốn tra cứu thời gian sử dụng của mã thẻ: HC4919122345678 thì soạn cú pháp: BH QT HC4919122345678 gửi 8079.
tin nhắn tra cứu quá trình tham gia BHXH
Những tin nhắn gửi đến tổng đài 8079 đều giá phí là 1.000 đồng.
Chí với số tiền nhỏ nho thì bạn có thể nắm chắc được thông tin của mình để đảm bảo quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT.

Chế độ thai sản 2021 || Tính tiền BHXH 1 lần online || Chế độ ốm đau 2021 || Cài đặt VssID - Bảo hiểm xã hội

Post Comment