Featured Articles

Bài viết

Cách sữa lỗi 0xc000007b khi mở game

Khi cài đặt các game “huyền thoại” thời xưa trên máy tính chạy hệ điều hành Windows Xp,7,8,10 thì một lỗi mà các game thủ hay thường gặp mà mỗi lần gặp nó thì không thể nào vào game để…
Mẫu giấy xác nhận khám bệnh BHYT thay cho CMND

Thông thường khi đi khám chưa bệnh bằng thẻ BHYT thì người có thẻ cần phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh còn giá trị sử dụng; trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh…
02 khôi phục mật khẩu windows 10 khi “lỡ” quên

Để đảm bảo an toàn dữ liệu trên máy tính của mình thì người dùng thường chọn cách đặt mật khẩu khi khởi động. Khi đó chỉ có bạn mới có quyền mở máy của mình và người khác sẽ…