Tải mẫu TK1-TS theo Quyết định 505 (.doc) mới nhất của BHXH VN

4862 Lượt xem 18 Likes comments off

Ngày 27 tháng 03 năm 2020, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 505 ” SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY TRÌNH THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP; QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 595/QĐ-BHXH NGÀY 14/4/2017 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM”, trong đó đáng chú ý nhất việc thay đổi các mẫu biểu và mẫu TK1-TS mới là đáng chú ý nhất.

với mẫu TK1-TS theo Quyết định 505 lần này thì người đã được cấp mã số BHXH sẽ ghi thêm một số thông tin như nơi cấp giấy khai sinh, số CMND, nơi đăng ký khám chữa bệnh, xác nhận của đơn vị, mức tiền đóng, phương thức đóng. Về phần phụ lục dành cho người chưa được cấp mã số hoặc hộ gia đình tham gia có giảm trừ mức đóng thì có thêm mục ghi số hộ khẩu, mã hộ. Nhìn chung các phần khác của mẫu TK1-TS cũng khá giống với mẫu của Quyết định 22 và Quyết định 595.

  • Định dạng: .doc
  • Dung lượng: 37KB
download tk1-ts 2020
Tải mẫu TK1-TS QĐ 505

Bạn có thể thích