Khắc phục lỗi Can’t connect to printer error 0x0000000a

Trong một mạng lan có nhiều máy tính nhưng chỉ có 1 hoặc vài máy in, bạn sẽ phải chia sẽ máy in để các máy khác có thể in. Nhưng mỗi khi bạn vào máy in của một máy tính khác thì gặp thông báo lỗi “Can’t connect to printer error 0x0000000a”.
Nếu gặp lỗi này thì hãy tham khảo cách khắc phục sau.
Start => Run (hoặc tổ hợp phím Windows+R) => gõ lệnh : Services.msc
fix error 0x0000000aTìm service “Printer Spooler” sau đó nhấn Stop.
lỗi error 0x0000000aĐợi khoảng 20 giây. Bạn hãy nhấn “Start” để khởi động lại “Print Spool” service.
error 0x0000000aViệc cuối cùng là khởi động máy và truy cập vào máy in xem còn lỗi nữa không nhé.

Chế độ thai sản 2021 || Tính tiền BHXH 1 lần online || Chế độ ốm đau 2021 || Cài đặt VssID - Bảo hiểm xã hội

Post Comment