Fix lỗi the program can’t start because Msvcr120.dll is missing….

Hôm nay thichlaviet tiếp tục chia sẽ với các bạn một lỗi cũng thuộc họ hàng với lỗi xinput1_3 dll mà bài viết trước đã giới thiệu với các bạn. Đó chính là lỗi thiếu file Msvcr120.dll, khi bạn mở một số ứng dụng hoặc trò chơi thì máy tính yêu cầu bạn bổ sung file Msvcr120.dll mới có thể hoạt động bình thường. Nếu thiếu msvcr120.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng hay trò chơi, bạn có thể gặp phải nhiều loại lỗi khác nhau. Cụ thể là dòng thông báo “the program can’t start because msvcp120.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem”. Ngoài thông báo lỗi chính nêu trên thì còn có thể gặp một số thông báo lỗi cụ thể sau:
msvcr120.dll is missing
msvcr120.dll error loading
msvcr120.dll crash
msvcr120.dll was not found
the procedure entry point msvcr120.dll
msvcr120.dll could not be located
msvcr120.dll Access Violation
Cannot find msvcr120.dll
Cannot register msvcr120.dll
………………
file msvcr120.dll                                       Thông báo lỗi thiếu file msvcr120.dll
Để khắc phục các lỗi này, xin mời các bạn tham khảo hướng dẫn được viết dưới đây.
Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL bạn cần tải xuống msvcr120.dll và sao chép nó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép nó vào thư mục hệ thống Windows là C:\Windows\System32 như thế lỗi trên sẽ được khắc phục.
Download file Msvcr120.dll
Tải file Msvcr120.dll về máy tính
Thông tin file Msvcr120.dll
Phiên bản tệp: 12.00.21005.1 được phát triển bởi: REL
Kích thước tệp: 948,16 KB
Tổng số tệp MD5: 034CCADC1C073E4216E9466B720F9849
Tổng số tệp SHA1: F19E9D8317161EDC7D3E963CC0FC46BD5E4A55A1
Tìm hiểu fiel Msvcr120.dll
Msvcr120.dll – tệp dll có tên là “Thư viện thời gian chạy Microsoft® C” là một phần của chương trình Microsoft® Visual Studio® 2013 do Microsoft Corporation phát triển .

Chế độ thai sản 2021 || Tính tiền BHXH 1 lần online || Chế độ ốm đau 2021 || Cài đặt VssID - Bảo hiểm xã hội

Post Comment