Đáp án môn hóa học THPT quốc gia 2018 ngày 26-6-2018

Tiếp theo môn thi vật lý sáng ngày 26-06-2018 là môn Hóa học cũng là hình thức thi trắc nghiệm và thời gian làm bài là 50 phút. Hãy cập nhật đáp án môn hóa học THPT quốc gia 2018 khi làm bài xong tại thichlaviet.com nhé.
>> Xem đáp án môn Ngữ văn ngày 25-6-2018
>> Xem đáp án môn Toán ngày 25-6-2018
>> Xem đáp án môn Vật lý ngày 26-6-2018
Đáp án môn hóa THPT quốc gia 2018 mã đề 209

Đáp án môn hóa THPT quốc gia 2018 mã đề 215

 

Post Comment