Cú pháp tra cứu thời gian tham gia BHXH, thời hạn sử dụng BHYT

Hiện nay tỉ lệ tham gia Bảo hiểm y tế đang tăng dần và đạt tỉ lệ khá cao, trong khi đó thẻ BHYT của Cơ quan BHXH cấp không còn ghi thời hạn kết thúc, do đó để biết được thời hạn sử dụng thẻ BHYT của mình thì người có thẻ phải liên hệ với đại lý thu, cơ quan BHXh hay cơ sở y tế mới có thể tra cứu được giá trị. Còn BHXH thì hàng năm BHXH sẽ in tờ tời hàng năm tuy nhiên sẽ rất khó nếu bạn muốn biết đơn vị đóng cho mình mức lương hiện tại là bao nhiêu. Vậy để thuận tiện hơn cho người tham gia tra cứu quá trình tham gia BHXH, BHYT thì BHXH Việt Nam đã cung cấp những cú pháp để giúp người lao động có thể tự xem thời gian tham gia của mình. Người lao động, người tham gia sẽ dễ dàng hơn với việc nhắn tin qua điện thoại.

>> Điều kiện hưởng chế độ thai sản
– Tra cứu quá trình tham gia BHXH theo khoảng thời gian theo năm.
Cú pháp: BH QT {mã số BHXH} {từ năm} {đến năm} gửi 8079
Ví dụ: Để tra cứu người có mã số 9122345678 có quá trình tham gia từ năm 2017 đến năm 2018 thì soạn cú pháp: BH QT 9122345678 2017 2018 gửi 8079.
tra cứu thời gian tham gia BHXH– Tra cứu quá toàn bộ quá trình tham gia BHXH:
Cú pháp: BH QT {mã số BHXH} gửi 8079
Ví dụ: Để tra cứu quá trình tham gia BHXH của người có mã số 9122345678 thì soạn: BH QT 9122345678 gửi 8079.
xem thời gian sử dụng bhyt– Tra cứu quá trình tham gia BHXH theo khoảng thời gian theo tháng, năm:
Cú pháp: BH QT {mã số BHXH} {từ tháng, năm} {đến tháng, năm} gửi 8079.
Ví dụ: Muốn tra cứu quá trình tham gia BHXH mã số 9122345678 từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2017 soạn tin như sau: BH QT 9122345678 012016 122017 gửi 8079.
tham gia bhxh– Tra cứu giá trị sử dụng của BHYT:
Cú pháp: BH QT {mã thẻ BHYT} gửi 8079.
Ví dụ: muốn tra cứu thời gian sử dụng của mã thẻ: HC4919122345678 thì soạn cú pháp: BH QT HC4919122345678 gửi 8079.
thời gian tham gia bhxhNhững tin nhắn gửi đến tổng đài 8079 đều giá phí là 1.000 đồng.
tra cứu bhxhHình trên tôi đã thực hiện tra cứu mã thẻ BHYT của mình và nhận kết quả có thể nói là ngay lập tức từ tổng đài và giá trị sử dụng được cung cấp đầy đủ và thời gian 05 năm liên tục cũng được thể hiện.

Chế độ thai sản 2021 || Tính tiền BHXH 1 lần online || Chế độ ốm đau 2021 || Cài đặt VssID - Bảo hiểm xã hội