Bài viết

Đổi IP trên Windows 10 và Windows 7 dễ dàng

Có thể máy tính bạn cần đặt lại IP tính hoặc cần thay đổi DNS để vào các trang mạng như facebook thì bạn cần phải biết cách thực hiện mà không cần nhờ vả đến ai. Đối với các…
Ảnh zalo tải về trên điện thoại lưu ở đâu

Trong Zalo việc gửi hình qua lại là rất thường xuyên. Có nhiều trường hợp bạn cần tải ảnh đó về điện thoại để lưu hoặc tải về điện thoại để gửi cho người khác qua các ứng dụng như…
“Làm sạch” toàn bộ dữ liệu Skype trên Windows 10

Với việc sử dụng phần mềm Skpye thường xuyên, đôi khi bạn sẽ gặp một số lỗi thông dụng như là không thể đăng nhập, không nhận được tin nhắn…thì cách khắc phục đơn giản nhất có thể áp dụng…
Cài đặt xoay màn hình điện thoại trong 3 giây

Khi mở game hay một bộ phim, video nào đó. Nếu để chế độ màn hình thằng đứng thì khung hình sẽ rất nhỏ. Do đó bạn cần phải cài đặt để màn hình điện thoại xoay ngang lại. Thủ…
Sữa lỗi báo thiếu file msvbvm50.dll khi mở game Pikachu

Khi tải và mở game Pikachu trên Windows 7, một số máy sẽ thông báo lỗi thiếu file msvbvm50.dll. Thông báo đầy đủ như sau: ” The program can’t start because msvbvm50.dll is missing from your computer. Try reinstalling the…