Xem phim Ngủ hợi tấn hỷ tập 19, Nhà Xuân Mai bị “ám hại”

Trong tập 19 phim ngủ hợi tấn hỷ, Mẹ của Phi Long “bắt tay” ba Hưng lập mưu hãm hại nhà Xuân Mai nhằm chia rẽ tình cảm của cả hai và ép Phi Long phải rời khỏi Phú Quốc. Liệu âm mưu của Hưng có bị phát hiện, mẹ của Phi Long còn làm gì để chia rẽ 02 người? Xin mời cá bạn xem trọn tập nhé.

>> Xem trọn bộ 20 tập

Filed in:

Post Comment