Cách tạo tài khoản gmail hàng loạt chỉ với 1 số điện thoại

Các bài viết trước thichlaviet.com cũng đã giới thiệu cho các bạn cách tạo tài khoản gmail và cách tạo gmail không cần số điện thoại. Đối với cách tạo gmail thông thường thì mỗi số điện thoại chỉ tạo được tối đa là 06 tài khoản gmail (03 tài khoản xác minh bằng sms và 03 tài khoản xác minh bằng cuộc gọi), với cách tạo gmail không cần số điện thoại thì hiện tại chỉ áp dụng trên điện thoại và google hiện giờ cũng rất khắc khe, khi bạn đăng nhập vào tài k hoản vài lần thì sẽ yêu cầu xắc nhận tài khoản cho dù lúc bạn tạo là không cần nhập!.
Do vậy cách tạo tài khoản gmail hàng loạt nhưng chỉ với 01 số điện thoại sẽ là giải pháp tối ưu cho các bạn cần tạo nhiều tài khoản Gmail.
Bước 1: Khởi động trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ “https://accounts.google.com/signupmobile”. Nhập số điện thoại mà bạn muốn sử dụng để đăng ký tài khoản Gmail vào ô “Số điện thoại” và nhấn Tiếp theo.
Google sẽ tiến hành xác nhận số điện thoại mà bạn đã nhập. Quá trình này có thể mất đến 15 phút , tuy nhiên có thể bạn sẽ nhận được tin nhắn từ hệ thông ngay lập tức.
cách tạo tài khoản gmail hàng loạtBước 2: Khi nhấn tiếp theo, Google sẽ gửi tin nhắn đến bạn kèm theo đó là đường dẫn liên kết để tiếp tục việc khởi tạo tài khoản Gmail. Bạn có thể nhập đường dẫn được cung cấp lên trình duyệt web trên máy tính hoặc nhấp thẳng vào trong tin nhắn để truy cập vào trang tiếp tục việc đăng ký tài khoản.
cách tạo tài khoản gmail hàng loạt 2018Ở  ô điền thôn tin, bạn hãy cung cấp các thông tin về họ, tên, ngày/tháng/năm sinh và giới tính.
cách tạo tài khoản gmail hàng loạt 2019Bước 3: Tiếp tục sẽ là phần thiết lập địa chỉ Gmail.
cách tạo tài khoản gmail hàng loạt 2020Bước 4: Và cuối cùng sẽ là phần thiết lập mật khẩu cho tài khoản.
cách tạo tài khoản gmail hàng loạt 2021Hoàn tất đăng ký.
Sau khi hoàn tất việc khởi tạo, bạn có thể quay trở lại và thực hiện lại từ đầu cho tài khoản tiếp theo. Mặc định sẽ chỉ có thể tạo tối đa năm tài khoản Gmail mỗi ngày, qua hôm sau Google sẽ reset lại và bạn có thể tiếp tục khởi tạo cho mình năm tài khoản Gmail nữa. Cứ thế xoay vòng quá trình.
Bạn có thể tạo tài khoản gmail hàng loạt nhưng mỗi ngày chỉ được 05 tài khoản và như thế bạn sẽ không còn sợ dùng số điện thoại để xác nhận như cách thông thường nữa. Giao diện đăng ký khá tương đồng với cách tạo tài khoản trên điện thoại và nó rất đơn giản nên bạn sẽ rất dễ dàng khởi tạo tài khoản thành công.

Chế độ thai sản 2021 || Tính tiền BHXH 1 lần online || Chế độ ốm đau 2021 || Cài đặt VssID - Bảo hiểm xã hội

Post Comment